Domov | Kontakti | Kazalo strani

INTERAKTIVNI ZEMLJEVID


Oglejte si JAVNO DOSTOPNI AED na večjem zemljevidu.


SEZNAM LOKACIJ 24/7 JAVNO DOSTOPNIH AED NA KOROŠKEM

ŠT.

NASLOVI LOKACIJ JAVNO DOSTOPNIH AVTOMATSKIH DEFIBRILATORJEV NA KOROŠKEM

1.      

Črna na Koroškem: CUDV, Center 144, 2393 Črna na Koroškem

2.      

Črna na Koroškem: Vhod v NLB , Center 23, 2393 Črna na Koroškem

3.      

Črna na Koroškem: Podružnična Osnovna Šola, Žerjav 27/a, 2393 Črna na Koroškem

4.      

Črna na Koroškem, POŠ Koprivna, Koprivna 10, 2390 Črna na Koroškem

5.      

Črna na Koroškem: Dom PD Prevalje na Uršlji gori, Jazbina 19, 2393 Črna na Koroškem, 041/612-586, 050/612-586

6.      

Črna na Koroškem: POŠ Javorje, Javorje 27, 2393 Črna na Koroškem

7.      

Črna na Koroškem: Helena, vhod v rudarski muzej, Podpeca 21, 2390 Črna

8.      

Črna na Koroškem: Ludranski vrh, »Pri Gorzanu«, 041/782-330, Ludranski vrh 25a, 2393 Črna na Koroškem

9.      

Črna na Koroškem: Bistra 14, »Pri Adamiču«, 031/482-201, 2390 Črna na Koroškem

10.   

Črna na Koroškem: Podpeca 78, brunarica TIC Topla, 2393 Črna na Koroškem

11.   

Črna na Koroškem: OŠ Črna, zadnji vhod v telovadnico, 2393 Črna na Koroškem

12.   

Mežica: Vhod v NLB, Trg svobode 16, 2392 Mežica

13.   

Mežica: Cablex-m, Ob Meži 11, 2392 Mežica

14.   

Mežica: Okrepčevalnica »Vera«, Polena 11, 2392 Mežica

15.   

Mežica: Servis Silvo Hodnik, Stržovo 45, 2392 Mežica

16.   

Mežica: Podjunska 34 (Gnamuš Štefan), 2392 Mežica

17.   

Mežica: STANE d.o.o., Glančnik 1b, 2392 Mežica

18.   

Mežica: Športni park, Trg 4. julija 4a, 2392 Mežica

19.   

Mežica: Glasbeni dom, Kopališka pot 2a, 2392 Mežica

20.   

Mežica: OŠ Mežica, Partizanska c. 16, 2392 Mežica (vhod v športno dvorano, s Šolske poti)

21.   

Mežica: Klemen Mandl, Lenartova 25a, 2392 Mežica (na ograji ob cesti)

22.   

Mežica: HUMANIKDENT, Smrečnikovo 20, 2392 Mežica

23.   

Prevalje: ZD Prevalje, Trg 58/a, 2391 Prevalje

24.   

Prevalje: LEK ( pri vratarju, 02/82-46-300), Perzonali 47, 2391 Prevalje

25.   

Prevalje: Dom starejših, Na Fari 50, 2391 Prevalje, 02/82-40-416, GSM: 031/322-514

26.   

Prevalje: OŠ Holmec, Dolga Brda 37/a, 2391 Prevalje

27.   

Prevalje: Leše nad Prevaljami: Vhod v OŠ Leše, Leše 30, 2391 Prevalje

28.   

Prevalje: Pri »Marinu«, Šentanel 8, 2391 Prevalje

29.   

Prevalje: Polje 4, 2392 Prevalje, v OŠ Franja Goloba, vhod v športno dvorano, dostop od 7h-23h

30.   

Prevalje: Gostišče »Brančurnik«, Pri Brančurniku 1, 2391 Prevalje, ob stranskem vhodu v lokal

31.   

Prevalje: Ekohotel »KOROŠ«, Jamnica 10, 2391 Prevalje

32.   

Prevalje: BEWIDOG ZOO PANDA – Praprotnik Franc, Perzonali 20, 2391 Prevalje

33.   

Prevalje: STADION, Ugasle peči 1, 2391 Prevalje

34.   

Prevalje: POLJANA, KOCKA bar, Poljana 20a, 2391 Prevalje

35.   

Prevalje: Pokopališče »Barbara«, Nicina 1, 2391 Prevalje

36.   

Prevalje: MEPLAST d.o.o., Na Produ 80a, 2391 Prevalje

37.   

Prevalje: BELŠAK 7, Bivšek Frančiška, kmetija LING, 2391 Prevalje

38.   

Prevalje: ZAGRAD 14, Brložnik Vida, Drago, 2391 Prevalje

39.   

Prevalje: STRAŽIŠČE 23, Breznik Kornelija Afrodite, 2391 Prevalje, gostilna HANI

40.   

Prevalje: ŠD LEŠE, objekt na športnem igrišču LEŠE, 2391 Prevalje

41.   

Ravne na Koroškem: Gimnazija, Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem

42.   

Ravne na Koroškem: vhod v TUŠ supermarket Ravne, Prežihova 5, 2390 Ravne

43.   

Ravne na koroškem: vhod v INTERDISKONT, Partizanska 15, 2390 Ravne

44.   

Ravne na Koroškem: Mercator, Dobja vas 126, 2390 Ravne na Koroškem

45.   

Ravne na Koroškem: »pri Brigiti«, Tolsti vrh 103, 2390 Ravne na Koroškem

46.   

Ravne na Koroškem: ob vhodu v skladišče RK, stavba upravne enote, Čečovje 12/a, 2390Ravne

47.   

Ravne na Koroškem: Osnovna šola Strojna, Strojna 19, 2390 Ravne na Koroškem

48.   

Ravne na Koroškem: JKP LOG d.o.o.,Poslovna cona Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem

49.   

Ravne na Koroškem: OŠ Koroški Jeklarji, Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem

50.   

Ravne na Koroškem, Gradišnik-Kuserbanj, Na Šancah 20, 2390 Ravne na Koroškem

51.   

Ravne na Koroškem, Dobrije, Tolsti vrh 161, 2390 Ravne na Koroškem

52.   

Ravne na Koroškem, kmetija »Potočnik«, Dobrije 5, 2390 Ravne na Koroškem

53.   

Ravne na Koroškem, kmetija »Lizej«, Zelen breg 8, 2390 Ravne na Koroškem

54.   

Ravne na Koroškem, Janeče 15 (Natlačen), 2390 Ravne na Koroškem

55.   

Ravne na Koroškem: Koroška c.12, vratarnica pri rondoju, vhod v Železarno, 2390 Ravne na Koroškem

56.   

Ravne na Koroškem: izposojevalnica koles PICIKL, nasproti naslova Dobja vas 111, 2390 Ravne na Koroškem

57.   

Ravne na Koroškem: »Stanovanjska«, Ob Suhi 19, 2390 Ravne na Koroškem

58.   

Ravne na Koroškem: Hotel Delalut, Dobja vas 119, 2390 Ravne na Koroškem

59.   

Ravne na Koroškem: podjetje VERTIKALA-X d.o.o., Dobja vas 186, 2390 Ravne na Koroškem

60.   

Ravne na Koroškem: »Šteknija«, Tolsti vrh 70d, 2390 Ravne na Koroškem

61.   

Ravne na Koroškem: OE ZZZS, Ob Suhi 11b, 2390 Ravne na Koroškem

62.   

Ravne na Koroškem: Kotlje: vhod v DVORANO, Kotlje 11a, 2394 Kotlje

63.   

Ravne na Koroškem: Kotlje: naselje Kotlje 2, Kovač – Skralovnik, Kotlje 183, 2394 Kotlje

64.   

Ravne na Koroškem: Brdinje 67, Pandel, 2390 Ravne na Koroškem

65.   

Ravne na Koroškem: Kotlje 167, Štriker, 2394 Kotlje

66.   

Slovenj Gradec: Delavska hranilnica, Glavni trg 26, 2380 Slovenj Gradec

67.   

Slovenj Gradec: Mercator, Ronkova ulica 4a, 2380 Slovenj Gradec

68.   

Slovenj Gradec: »Mobitel«, PTC KATICA, Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec 041/700-205

69.   

Sl.Gradec: Zavarovalnica Triglav d.d., Pohorska cesta 12, 2380 Sl. Gradec 02/88-256-41 ali 02/88-256-43

70.   

Slovenj Gradec: »ALBA« d.o.o., Pod Gradom 1a, 2380 Slovenj Gradec

71.   

Slovenj Gradec: ADIENT, Pod Gradom 1, 2380 slovenj Gradec

72.   

Slovenj Gradec: Metulov breg, Mislinjska dobrava 114a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

73.   

Slovenj Gradec: PGD Turiška vas, Turiška vas 19, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

74.   

Slovenj Gradec: enota vrtca Legen, Zidanškova 39, 2380 Slovenj Gradec

75.   

Slovenj Gradec: dom starostnikov, Celjska cesta 24, 2380 Slovenj Gradec

76.   

Slovenj Gradec: Kmetijsko gozdarska zadruga, P.E. Stari trg, Podgorska cesta 97, 2380 Slovenj Gradec

77.   

Slovenj Gradec: PGD Golava buka, Tomaška vas 7, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

78.   

Slovenj Gradec: Gradbeništvo TEMNIKAR, Podgorska c. 95b, 2380 Slovenj Gradec

79.   

Slovenj Gradec: PRISTAR d.o.o., Podgorska c. 42, 2380 Slovenj Gradec

80.   

Slovenj Gradec: Gasilski dom PGD Sele-Vrhe, Stari trg 269, 2380 Slovenj Gradec

81.   

Slovenj Gradec: Gasilski dom Stari trg, Stari trg 51, 2380 Slovenj Gradec

82.   

Slovenj Gradec: VS Gradišče, objekt Športnega društva, Gradišče 38, 2380 Slovenj Gradec

83.   

Slovenj Gradec: Zdravstveni dom, glavni vhod, Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec

84.   

Slovenj Gradec: vhod v Vrtec, Maistrova 2a, 2380 Slovenj Gradec

85.   

Slovenj Gradec: 1.OŠ Slovenj Gradec, Šercerjeva 7, 2380 Slovenj Gradec

86.   

Pameče pri Slovenj Gradcu: Gasilski dom, Pameče 129, 2380 Slovenj Gradec

87.   

Pameče pri Slovenj Gradcu: Mesarija Cehner, Pameče 119b, 2380 Slovenj Gradec

88.   

Pameče pri Slovenj Gradcu: na garaži ob hiši Pameče 139, (Goričan), 2380 Slovenj Gradec

89.   

Pameče pri Slovenj Gradcu: PC – Komunala, Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec

90.   

Pameče pri Slovenj Gradcu: Gmajna 59, 2380 Slovenj Gradec

91.   

Pameče pri Slovenj Gradcu: Pameče 227 (Lakuže), 2380 Slovenj Gradec

92.   

Šmartno pri Slovenj Gradcu: Gasilski dom, Šmartno pri Slovenj Gradcu 70, 2383 

93.   

Šmartno pri Slovenj Gradcu, Gasilski dom, Legen 126, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

94.   

Šmartno pri Slovenj Gradcu, DAPLAST d.o.o., Legen 23, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

95.   

Podgorje pri Slovenj Gradcu: Gostilna Plazl, Graška gora 26, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

96.   

Podgorje pri Slovenj Gradcu: Kulturni dom, Podgorje 34a, 2381 Podgorje pri Sl. Gradcu

97.   

Podgorje pri Slovenj Gradcu: Gasilski dom PGD, Podgorje 41, 2381 Podgorje pri Sl. Gradcu

98.   

Podgorje pri Slovenj Gradcu: OŠ Razbor, Zgornji Razbor 8, 2381 Podgorje pri Sl. Gradcu

99.   

Podgorje pri Slovenj Gradcu: gostilna »BALEK«, Zg. Razbor 1, 2381 Podgorje pri Sl. Gradcu

100.           

Podgorje pri Slovenj Gradcu, PGD Raduše, Raduše 35a, 2381 Podgorje pri Sl. Gradcu

101.           

Podgorje pri Slovenj Gradcu, Šmiklavž 19b, 2381 Podgorje pri Sl. Gradcu

102.           

Šoštanj: Spodnji Razbor 62, 3325 Šoštanj (Stropnik F.)

103.           

Mislinja, Trgovski center LOPAN-TUŠ, Šolska cesta 55, 2382 Mislinja

104.           

Mislinja: gasilski dom PGD Dolič  - Šentflorjan, Gornji Dolič 38/a, 2382 Mislinja

105.           

Mislinja: gasilski dom Dovže, Dovže 50, 2382 Mislinja

106.           

Mislinja: Hrustelj, Kozjak 40, 2382 Mislinja

107.           

Mislinja: Lovski dom LD Mislinja, Završe 49, 2382 Mislinja

108.           

Dravograd: ZD, Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd

109.           

Dravograd: Vhod v NLB, Trg 4. julija 44, 2370 Dravograd

110.           

Dravograd: FIMA d.o.o., Otiški vrh 26/c, 2370 Dravograd

111.           

Dravograd-Libeliče, gasilski dom, Libeliče 29, 2372 Libeliče

112.           

Dravograd-Trbonje, gasilski dom, Trbonje 20, 2371 Trbonje

113.           

Dravograd: DOM BORCEV, Šentjanž 74, 2373 Šentjanž pri Dravogradu

114.           

Dravograd: Športni center ŠPIC D, Koroška cesta 51, 2370 Dravograd

115.           

Dravograd: Robindvor 103, pizzeria »Bumerang«, 2370 Dravograd

116.           

Dravograd: Vič 2a, 2370 Dravograd

117.           

Dravograd: Vič 22a, »Fabrika«, 2370 Dravograd

118.           

Dravograd: Ojstrica 27, Podružnična osnovna šola Ojstrica, 2370 Dravograd

119.           

Dravograd: Mariborska cesta 60, AMZS, 2370 Dravograd

120.           

Dravograd: Pod Gradom 52, 2370 Dravograd

121.           

Dravograd: Meža 10, avtobusna postaja, 2370 Dravograd

122.           

Dravograd: dvorec Puhštanj, Bukovje 13, 2370 Dravograd

123.           

Dravograd: gasilski dom PGD Črneče 145, 2370 Dravograd

124.           

Radlje ob Dravi: Dom starejših, Koroška cesta 67a, 2360 Radlje ob Dravi

125.           

Radlje ob Dravi: stavba občine, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi

126.           

Radlje ob Dravi: Vozilo za tehnično reševanje PGD Radlje ob Dravi, Pohorska c. 22, 2360 Radlje ob Dravi

127.           

Radlje ob Dravi: Maddib d.o.o., Dobrava 7, 2360 Radlje ob Dravi

128.           

Radlje ob Dravi: Stavba KS Vuhred, (Pošta), Vuhred 1, 2365 Vuhred

129.           

Radlje ob Dravi: STROJ d.o.o., Mariborska cesta 32, 2360 Radlje ob Dravi

130.           

Radlje ob Dravi: na stavbi KS Remšnik, Remšnik 5, 2363 Podvelka

131.           

Radlje ob Dravi: Sv. Anton na Pohorju 85, 2365 Vuhred, avtobusna postaja

132.           

Radlje ob Dravi: Koroška cesta 13, Glasbena šola, 2360 Radlje ob Dravi

133.           

Radlje ob Dravi: Hmelina 30, BAJTA-objekt ob nogometnem igrišču, 2360 Radlje ob Dravi

134.           

Radlje ob Dravi: Vas 23, gostilna »Erjavc«, 2360 Radlje ob Dravi

135.           

Vuzenica, BIJOL d.o.o., Livarska cesta 17, 2367 Vuzenica

136.           

Vuzenica: pred vhodom v garaže gasilskega doma, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica

137.           

Vuzenica: Turistična hiša ob igrišču, nasproti hiše Sv. Vid nad Vuzenico 97, 2367 Vuzenica

138.           

Vuzenica: dom krajanov (bivša OŠ) Sv. Primož na Pohorju 22, 2367 Vuzenica

139.           

Vuzenica: avtobusna postaja blizu Dravče 6, 2367 Vuzenica

140.           

Vuzenica: gostilna Prodnar, Sv. Primož na Pohorju 1, 2367 Vuzenica

141.           

Muta: Zdravstvena postaja, Glavni trg 47, 2366 Muta

142.           

Muta: bar »Time out«, Kovaška 1, 2366, sp. Muta

143.           

Muta – Gortina: »Oničeva hiša«, Gortina 78, 2366 Muta

144.           

Muta, Bistriški jarek, bivša OŠ, Pernice 10a, 2366 Muta

145.           

Ribnica na Pohorju: občina, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju, Tel: 02/88-805-56

146.           

Ribnica na Pohorju: trgovina HRIBČEK, Josipdol 46, 2364 Ribnica na Pohorju

147.           

Ribnica na Pohorju: Športno igrišče Hudi Kot, nova hiša, 2364 Ribnica na Pohorju

148.           

Ribnica na Pohorju: Zg. Janževski vrh 16 (Stepišnik p.d.) 2364 Ribnica na Pohorju

149.           

Ribnica na Pohorju: gasilski dom, Ribnica na Pohorju 19a, 2364 Ribnica na Pohorju

150.           

Ribnica na Pohorju: Hudi kot 88a, 2364 Ribnica na Pohorju

151.           

Podvelka: gasilski dom, Brezno 89, 2363 Podvelka (Arl Leon 040/467-390)

152.           

Podvelka: gasilski dom, Ožbalt 46, 2361 Ožbalt (Golob Martin 040/467-390)

153.           

Podvelka: gasilski dom, Spodnja Kapla 3/a, 2362 Kapla (Štrablek Domen 041/704-861)

154.           

Podvelka: gostilna »Orozel«, Lehen na Pohorju 2, 2363 Podvelka

155.           

Podvelka: stavba občine, Podvelka 13, 2363 Podvelka

156.           

Podvelka: na garaži, nasproti naslova Javnik 60, 2363 Podvelka

157.           

Podvelka: stanovanjski blok, Vurmat 17, 2361 Ožbalt

158.           

Podvelka: Gostilna ŠARMAN, Javnik 5, 2361 Ožbalt

159.           

Podvelka: Vurmat – del 43, 2353 Sv. Duh na Ostrem vrhu (p.d. – sp. Namestnik)

 

 

 


AED KOROSKA -obrazec uporabe AED

 Ob vsaki uporabi AED vas prosimo da izpolnite spodaj priloženi obrazec in ga pošljete na naslov

info@srce-si.si   ali

Strokovna skupina Koronarnega kluba Mežiške doline in Zdravstveno reševalni center Koroške
Ob Suhi 11
2390 Ravne na Koroškem


Obrazec uporabe AED 38.91 kB
Copyright © 2011 Koronarni klub Mežiške doline. Vse pravice pridržane. Produkcija Kopje d.o.o.
   
Na naši strani uporabljamo piškotke za analizo strani in z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Z nadaljno uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. STRINJAM SE! Več o piškotkih