Domov | Kontakti | Kazalo strani

INTERAKTIVNI ZEMLJEVID


Oglejte si JAVNO DOSTOPNI AED na večjem zemljevidu.


SEZNAM LOKACIJ 24/7 JAVNO DOSTOPNIH AED NA KOROŠKEM

ŠT.

NASLOVI LOKACIJ JAVNO DOSTOPNIH AVTOMATSKIH DEFIBRILATORJEV NA KOROŠKEM

1.      

Črna na Koroškem: CUDV, Center 144, 2393 Črna na Koroškem

2.      

Črna na Koroškem: Vhod v NLB , Center 23, 2393 Črna na Koroškem

3.      

Črna na Koroškem: Podružnična Osnovna Šola, Žerjav 27/a, 2393 Črna na Koroškem

4.      

Črna na Koroškem, POŠ Koprivna, Koprivna 10, 2390 Črna na Koroškem

5.      

Črna na Koroškem: Dom PD Prevalje na Uršlji gori, Jazbina 19, 2393 Črna na Koroškem, 041/612-586, 050/612-586

6.      

Črna na Koroškem: POŠ Javorje, Javorje 27, 2393 Črna na Koroškem

7.      

Črna na Koroškem: Helena, vhod v rudarski muzej, Podpeca 21, 2390 Črna

8.      

Črna na Koroškem: Ludranski vrh, »Pri Gorzanu«, 041/782-330, Ludranski vrh 25a, 2393 Črna na Koroškem

9.      

Črna na Koroškem: Bistra 14, »Pri Adamiču«, 031/482-201, 2390 Črna na Koroškem

10.   

Črna na Koroškem: Podpeca 78, brunarica TIC Topla, 2393 Črna na Koroškem

11.   

Črna na Koroškem: OŠ Črna, zadnji vhod v telovadnico, 2393 Črna na Koroškem

12.   

Črna na Koroškem: Vhod na stadion, Pristava, 2393 Črna na Koroškem

13.   

Črna na Koroškem: Trgovina Mercator, Rudarjevo 16, 2393 Črna na Koroškem

14.   

Črna na Koroškem: Topla 7a, (Sašo Kaker), 2393 Črna na Koroškem

15.   

Črna na Koroškem: Podpeca 79, doma na Peci, 2393 Črna na Koroškem

16.   

Črna na Koroškem: Podolševa 29, 3335 Solčava, koča na Grohotu - Raduha

17.   

Mežica: Vhod v NLB, Trg svobode 16, 2392 Mežica

18.   

Mežica: Cablex-m, Ob Meži 11, 2392 Mežica

19.   

Mežica: Okrepčevalnica »Vera«, Polena 11, 2392 Mežica

20.   

Mežica: Servis Silvo Hodnik, Stržovo 45, 2392 Mežica

21.   

Mežica: Podjunska 34 (Gnamuš Štefan), 2392 Mežica

22.   

Mežica: STANE d.o.o., Glančnik 1b, 2392 Mežica

23.   

Mežica: Športni park, Trg 4. julija 4a, 2392 Mežica

24.   

Mežica: Glasbeni dom, Kopališka pot 2a, 2392 Mežica

25.   

Mežica: OŠ Mežica, Partizanska c. 16, 2392 Mežica (vhod v športno dvorano, s Šolske poti)

26.   

Mežica: Klemen Mandl, Lenartova 25a, 2392 Mežica (na ograji ob cesti)

27.   

Mežica: HUMANIKDENT, Smrečnikovo 20, 2392 Mežica

28.   

Mežica: CŠOD PECA, Breg 13, 2392 Mežica

29.   

Mežica: kmetija NAJEVNIK – Potočnik, Plat 17, 2392 Mežica

30.   

Mežica: KAL d.o.o., Glančnik 3, 2392 Mežica

31.   

Mežica: MKH d.o.o., Partizanska cesta 9, 2392 Mežica (Pod gmajno 5)

32.   

Prevalje: ZD Prevalje, Trg 58/a, 2391 Prevalje

33.   

Prevalje: LEK ( pri vratarju, 02/82-46-300), Perzonali 47, 2391 Prevalje

34.   

Prevalje: Dom starejših, Na Fari 50, 2391 Prevalje, 02/82-40-416, GSM: 031/322-514

35.   

Prevalje: OŠ Holmec, Dolga Brda 37/a, 2391 Prevalje

36.   

Prevalje: Leše nad Prevaljami: Vhod v OŠ Leše, Leše 30, 2391 Prevalje

37.   

Prevalje: Pri »Marinu«, Šentanel 8, 2391 Prevalje

38.   

Prevalje: Polje 4, 2392 Prevalje, v OŠ Franja Goloba, vhod v športno dvorano, dostop od 7h-23h

39.   

Prevalje: Gostišče »Brančurnik«, Pri Brančurniku 1, 2391 Prevalje, ob stranskem vhodu v lokal

40.   

Prevalje: Ekohotel »KOROŠ«, Jamnica 10, 2391 Prevalje

41.   

Prevalje: BEWIDOG ZOO PANDA – Praprotnik Franc, Perzonali 20, 2391 Prevalje

42.   

Prevalje: STADION, Ugasle peči 1, 2391 Prevalje

43.   

Prevalje: POLJANA, KOCKA bar, Poljana 20a, 2391 Prevalje

44.   

Prevalje: Pokopališče »Barbara«, Nicina 1, 2391 Prevalje

45.   

Prevalje: MEPLAST d.o.o., Na Produ 80a, 2391 Prevalje

46.   

Prevalje: BELŠAK 7, Bivšek Frančiška, kmetija LING, 2391 Prevalje

47.   

Prevalje: ZAGRAD 14, Brložnik Vida, Drago, 2391 Prevalje

48.   

Prevalje: STRAŽIŠČE 23, Breznik Kornelija Afrodite, 2391 Prevalje, gostilna HANI

49.   

Prevalje: ŠD LEŠE, objekt na športnem igrišču LEŠE, 2391 Prevalje

50.   

Prevalje: Stare sledi 16a, (Sonjak – Gracej) 2391 Prevalje

51.   

Prevalje: Pod gonjami 151, (Slemenšek – Lačen) 2391 Prevalje

52.   

Prevalje: Leše 116, (Muršič) 2391 Prevalje

53.   

Prevalje: gostišče KRIVOGRAD, Poljana 10a, 2391 Prevalje,

54.   

Prevalje: podjetje EKSTERA d.o.o., Poljana 1c, 2391 Prevalje

55.   

Prevalje: podjetje ROVA d.o.o., Glavarstvo 17, 2391 Prevalje

56.   

Prevalje: podjetje LESNA VRATA, Pri postaji 7, 2391 Prevalje

57.   

Prevalje: kmetija »KAVH«, Dolga brda 15, 2391 Prevalje

58.   

Prevalje: Vodeb, Lokovica 6, 2391 Prevalje

59.   

Ravne na Koroškem: Gimnazija, Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem

60.   

Ravne na Koroškem: vhod v TUŠ supermarket Ravne, Prežihova 5, 2390 Ravne

61.   

Ravne na koroškem: vhod v INTERDISKONT, Partizanska 15, 2390 Ravne

62.   

Ravne na Koroškem: Mercator, Dobja vas 126, 2390 Ravne na Koroškem

63.   

Ravne na Koroškem: »pri Brigiti«, Tolsti vrh 103, 2390 Ravne na Koroškem

64.   

Ravne na Koroškem: ob vhodu v skladišče RK, stavba upravne enote, Čečovje 12/a, 2390Ravne

65.   

Ravne na Koroškem: Osnovna šola Strojna, Strojna 19, 2390 Ravne na Koroškem

66.   

Ravne na Koroškem: JKP LOG d.o.o.,Poslovna cona Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem

67.   

Ravne na Koroškem: OŠ Koroški Jeklarji, Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem

68.   

Ravne na Koroškem, Gradišnik-Kuserbanj, Na Šancah 20, 2390 Ravne na Koroškem

69.   

Ravne na Koroškem, Dobrije, Tolsti vrh 161, 2390 Ravne na Koroškem

70.   

Ravne na Koroškem, kmetija »Potočnik«, Dobrije 5, 2390 Ravne na Koroškem

71.   

Ravne na Koroškem, kmetija »Lizej«, Zelen breg 8, 2390 Ravne na Koroškem

72.   

Ravne na Koroškem, Janeče 15 (Natlačen), 2390 Ravne na Koroškem

73.   

Ravne na Koroškem: Koroška c.12, vratarnica pri rondoju, vhod v Železarno, 2390 Ravne na Koroškem

74.   

Ravne na Koroškem: izposojevalnica koles PICIKL, nasproti naslova Dobja vas 111, 2390 Ravne na Koroškem

75.   

Ravne na Koroškem: »Stanovanjska«, Ob Suhi 19, 2390 Ravne na Koroškem

76.   

Ravne na Koroškem: Hotel Delalut, Dobja vas 119, 2390 Ravne na Koroškem

77.   

Ravne na Koroškem: podjetje VERTIKALA-X d.o.o., Dobja vas 186, 2390 Ravne na Koroškem

78.   

Ravne na Koroškem: »Šteknija«, Tolsti vrh 70d, 2390 Ravne na Koroškem

79.   

Ravne na Koroškem: OE ZZZS, Ob Suhi 11b, 2390 Ravne na Koroškem

80.   

Ravne na Koroškem: Kotlje: vhod v DVORANO, Kotlje 11a, 2394 Kotlje

81.   

Ravne na Koroškem: Kotlje: naselje Kotlje 2, Kovač – Skralovnik, Kotlje 183, 2394 Kotlje

82.   

Ravne na Koroškem: Brdinje 67, Pandel, 2390 Ravne na Koroškem

83.   

Ravne na Koroškem: Kotlje 167, Štriker, 2394 Kotlje

84.   

Ravne na Koroškem: oglasna deska »Dobji dvor«, (Dobja vas 163), 2390 Ravne na Koroškem

85.   

Slovenj Gradec: Delavska hranilnica, Glavni trg 26, 2380 Slovenj Gradec

86.   

Slovenj Gradec: Mercator, Ronkova ulica 4a, 2380 Slovenj Gradec

87.   

Slovenj Gradec: »Mobitel«, PTC KATICA, Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec 041/700-205

88.   

Sl.Gradec: Zavarovalnica Triglav d.d., Pohorska cesta 12, 2380 Sl. Gradec 02/88-256-41 ali 02/88-256-43

89.   

Slovenj Gradec: »ALBA« d.o.o., Pod Gradom 1a, 2380 Slovenj Gradec

90.   

Slovenj Gradec: ADIENT, Pod Gradom 1, 2380 slovenj Gradec

91.   

Slovenj Gradec: Metulov breg, Mislinjska dobrava 114a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

92.   

Slovenj Gradec: PGD Turiška vas, Turiška vas 19, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

93.   

Slovenj Gradec: enota vrtca Legen, Zidanškova 39, 2380 Slovenj Gradec

94.   

Slovenj Gradec: dom starostnikov, Celjska cesta 24, 2380 Slovenj Gradec

95.   

Slovenj Gradec: Kmetijsko gozdarska zadruga, P.E. Stari trg, Podgorska cesta 97, 2380 Slovenj Gradec

96.   

Slovenj Gradec: PGD Golava buka, Tomaška vas 7, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

97.   

Slovenj Gradec: Gradbeništvo TEMNIKAR, Podgorska c. 95b, 2380 Slovenj Gradec

98.   

Slovenj Gradec: PRISTAR d.o.o., Podgorska c. 42, 2380 Slovenj Gradec

99.   

Slovenj Gradec: Gasilski dom PGD Sele-Vrhe, Stari trg 269, 2380 Slovenj Gradec

100.           

Slovenj Gradec: Gasilski dom Stari trg, Stari trg 51, 2380 Slovenj Gradec

101.           

Slovenj Gradec: VS Gradišče, objekt Športnega društva, Gradišče 38, 2380 Slovenj Gradec

102.           

Slovenj Gradec: Zdravstveni dom, glavni vhod, Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec

103.           

Slovenj Gradec: vhod v Vrtec, Maistrova 2a, 2380 Slovenj Gradec

104.           

Slovenj Gradec: 1.OŠ Slovenj Gradec, Šercerjeva 7, 2380 Slovenj Gradec

105.           

Pameče pri Slovenj Gradcu: Gasilski dom, Pameče 129, 2380 Slovenj Gradec

106.           

Pameče pri Slovenj Gradcu: Mesarija Cehner, Pameče 119b, 2380 Slovenj Gradec

107.           

Pameče pri Slovenj Gradcu: na garaži ob hiši Pameče 139, (Goričan), 2380 Slovenj Gradec

108.           

Pameče pri Slovenj Gradcu: PC – Komunala, Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec

109.           

Pameče pri Slovenj Gradcu: Gmajna 59, 2380 Slovenj Gradec

110.           

Pameče pri Slovenj Gradcu: Pameče 227 (Lakuže), 2380 Slovenj Gradec

111.           

Šmartno pri Slovenj Gradcu: Gasilski dom, Šmartno pri Slovenj Gradcu 70, 2383 

112.           

Šmartno pri Slovenj Gradcu, Gasilski dom, Legen 126, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

113.           

Šmartno pri Slovenj Gradcu, DAPLAST d.o.o., Legen 23, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

114.           

Podgorje pri Slovenj Gradcu: Gostilna Plazl, Graška gora 26, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

115.           

Podgorje pri Slovenj Gradcu: Kulturni dom, Podgorje 34a, 2381 Podgorje pri Sl. Gradcu

116.           

Podgorje pri Slovenj Gradcu: Gasilski dom PGD, Podgorje 41, 2381 Podgorje pri Sl. Gradcu

117.           

Podgorje pri Slovenj Gradcu: OŠ Razbor, Zgornji Razbor 8, 2381 Podgorje pri Sl. Gradcu

118.           

Podgorje pri Slovenj Gradcu: gostilna »BALEK«, Zg. Razbor 1, 2381 Podgorje pri Sl. Gradcu

119.           

Podgorje pri Slovenj Gradcu, PGD Raduše, Raduše 35a, 2381 Podgorje pri Sl. Gradcu

120.           

Podgorje pri Slovenj Gradcu, Šmiklavž 19b, 2381 Podgorje pri Sl. Gradcu

121.           

Šoštanj: Spodnji Razbor 62, 3325 Šoštanj (Stropnik F.)

122.           

Podgorje pri Slovenj Gradcu: kmetija KAČIČ, Podgorje 8, 2381 Podgorje pri Sl. Gradcu

123.           

Podgorje pri Slovenj Gradcu: kmetija PISTOTNIK (Sv. duh), Podgorje 142, 2381 Podgorje pri Sl. Gradcu

124.           

Mislinja, Trgovski center LOPAN-TUŠ, Šolska cesta 55, 2382 Mislinja

125.           

Mislinja: gasilski dom PGD Dolič  - Šentflorjan, Gornji Dolič 38/a, 2382 Mislinja

126.           

Mislinja: gasilski dom Dovže, Dovže 50, 2382 Mislinja

127.           

Mislinja: Hrustelj, Kozjak 40, 2382 Mislinja

128.           

Mislinja: Lovski dom LD Mislinja, Završe 49, 2382 Mislinja

129.           

Mislinja: Grmovškov dom – KOPE, Razborca 31, 2383 Mislinja

130.           

Dravograd: ZD, Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd

131.           

Dravograd: Vhod v NLB, Trg 4. julija 44, 2370 Dravograd

132.           

Dravograd: FIMA d.o.o., Otiški vrh 26/c, 2370 Dravograd

133.           

Dravograd-Libeliče, gasilski dom, Libeliče 29, 2372 Libeliče

134.           

Dravograd-Trbonje, gasilski dom, Trbonje 20, 2371 Trbonje

135.           

Dravograd: DOM BORCEV, Šentjanž 74, 2373 Šentjanž pri Dravogradu

136.           

Dravograd: Športni center ŠPIC D, Koroška cesta 51, 2370 Dravograd

137.           

Dravograd: Robindvor 103, pizzeria »Bumerang«, 2370 Dravograd

138.           

Dravograd: Vič 2a, 2370 Dravograd

139.           

Dravograd: Vič 22a, »Fabrika«, 2370 Dravograd

140.           

Dravograd: Ojstrica 27, Podružnična osnovna šola Ojstrica, 2370 Dravograd

141.           

Dravograd: Mariborska cesta 60, AMZS, 2370 Dravograd

142.           

Dravograd: Pod Gradom 52, 2370 Dravograd

143.           

Dravograd: Meža 10, avtobusna postaja, 2370 Dravograd

144.           

Dravograd: dvorec Puhštanj, Bukovje 13, 2370 Dravograd

145.           

Dravograd: gasilski dom PGD Črneče 145, 2370 Dravograd

146.           

Dravograd-Libeliče: igrišče, »BIČIVNEK«

147.           

Radlje ob Dravi: Dom starejših HMELINA, Koroška cesta 67a, 2360 Radlje ob Dravi

148.           

Radlje ob Dravi: stavba občine, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi

149.           

Radlje ob Dravi: Vozilo za tehnično reševanje PGD Radlje ob Dravi, Pohorska c. 22, 2360 Radlje ob Dravi

150.           

Radlje ob Dravi: Maddib d.o.o., Dobrava 7, 2360 Radlje ob Dravi

151.           

Radlje ob Dravi: Stavba KS Vuhred, (Pošta), Vuhred 1, 2365 Vuhred

152.           

Radlje ob Dravi: STROJ d.o.o., Mariborska cesta 32, 2360 Radlje ob Dravi

153.           

Radlje ob Dravi: na stavbi KS Remšnik, Remšnik 5, 2363 Podvelka

154.           

Radlje ob Dravi: Sv. Anton na Pohorju 85, 2365 Vuhred, avtobusna postaja

155.           

Radlje ob Dravi: LIFT BAR, Koroška cesta 69c, 2360 Radlje ob Dravi

156.           

Radlje ob Dravi: Koroška cesta 13, Glasbena šola, 2360 Radlje ob Dravi

157.           

Radlje ob Dravi: Hmelina 30, BAJTA-objekt ob nogometnem igrišču, 2360 Radlje ob Dravi

158.           

Radlje ob Dravi: Vas 23, gostilna »Erjavc«, 2360 Radlje ob Dravi

159.           

Vuzenica, BIJOL d.o.o., Livarska cesta 17, 2367 Vuzenica

160.           

Vuzenica: pred vhodom v garaže gasilskega doma, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica

161.           

Vuzenica: Turistična hiša ob igrišču, nasproti hiše Sv. Vid nad Vuzenico 97, 2367 Vuzenica

162.           

Vuzenica: dom krajanov (bivša OŠ) Sv. Primož na Pohorju 22, 2367 Vuzenica

163.           

Vuzenica: avtobusna postaja blizu Dravče 6, 2367 Vuzenica

164.           

Vuzenica: gostilna Prodnar, Sv. Primož na Pohorju 1, 2367 Vuzenica

165.           

Muta: Zdravstvena postaja, Glavni trg 47, 2366 Muta

166.           

Muta: bar »Time out«, Kovaška 1, 2366, sp. Muta

167.           

Muta – Gortina: »Oničeva hiša«, Gortina 78, 2366 Muta

168.           

Muta, Bistriški jarek, bivša OŠ, Pernice 10a, 2366 Muta

169.           

Ribnica na Pohorju: občina, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju, Tel: 02/88-805-56

170.           

Ribnica na Pohorju: trgovina HRIBČEK, Josipdol 46, 2364 Ribnica na Pohorju

171.           

Ribnica na Pohorju: Športno igrišče Hudi Kot, nova hiša, 2364 Ribnica na Pohorju

172.           

Ribnica na Pohorju: Zg. Janževski vrh 16 (Stepišnik p.d.) 2364 Ribnica na Pohorju

173.           

Ribnica na Pohorju: gasilski dom, Ribnica na Pohorju 19a, 2364 Ribnica na Pohorju

174.           

Ribnica na Pohorju: Hudi kot 88a, 2364 Ribnica na Pohorju

175.           

Podvelka: gasilski dom, Brezno 89, 2363 Podvelka (Arl Leon 040/467-390)

176.           

Podvelka: gasilski dom, Ožbalt 46, 2361 Ožbalt (Golob Martin 040/467-390)

177.           

Podvelka: gasilski dom, Spodnja Kapla 3/a, 2362 Kapla (Štrablek Domen 041/704-861)

178.           

Podvelka: gostilna »Orozel«, Lehen na Pohorju 2, 2363 Podvelka

179.           

Podvelka: stavba občine, Podvelka 13, 2363 Podvelka

180.           

Podvelka: na garaži, nasproti naslova Javnik 60, 2363 Podvelka

181.           

Podvelka: stanovanjski blok, Vurmat 17, 2361 Ožbalt

182.           

Podvelka: Gostilna ŠARMAN, Javnik 5, 2361 Ožbalt

183.           

Podvelka: Vurmat – del 43, 2353 Sv. Duh na Ostrem vrhu (p.d. – sp. Namestnik)


AED KOROSKA -obrazec uporabe AED

 Ob vsaki uporabi AED vas prosimo da izpolnite spodaj priloženi obrazec in ga pošljete na naslov

info@srce-si.si   ali

Strokovna skupina Koronarnega kluba Mežiške doline in Zdravstveno reševalni center Koroške
Ob Suhi 11
2390 Ravne na Koroškem


Obrazec uporabe AED 38.91 kB
Copyright © 2011 Koronarni klub Mežiške doline. Vse pravice pridržane. Produkcija Kopje d.o.o.
   
Na naši strani uporabljamo piškotke za analizo strani in z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Z nadaljno uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. STRINJAM SE! Več o piškotkih