Domov | Kontakti | Kazalo strani

INTERAKTIVNI ZEMLJEVID


Oglejte si JAVNO DOSTOPNI AED na večjem zemljevidu.


SEZNAM LOKACIJ 24/7 JAVNO DOSTOPNIH AED NA KOROŠKEM

ŠT.

NASLOVI LOKACIJ 24/7 JAVNO DOSTOPNIH AVTOMATSKIH DEFIBRILATORJEV NA KOROŠKEM

1.      

Črna na Koroškem: Vhod v NLB , Center 23, 2393 Črna na Koroškem

2.      

Črna na Koroškem: Osnovna šola, Žerjav 27/a, 2393 Črna na Koroškem

3.      

Črna na Koroškem, OŠ Koprivna, Koprivna 10, 2390 Črna na Koroškem

4.      

Črna na Koroškem: Dom PD Prevalje na Uršlji gori, Jazbina 19, 2393 Črna na Koroškem, 041/612-586, 050/612-586

5.      

Črna na Koroškem: POŠ Javorje, Javorje 27, 2393 Črna na Koroškem

6.      

Črna na Koroškem: Helena, vhod v rudarski muzej, Podpeca 21, 2390 Črna

7.      

Črna na Koroškem: Ludranski vrh, »Pri Gorzanu«, 041/782-330, Ludranski vrh 25a, 2393 Črna na Koroškem

8.      

Črna na Koroškem: Bistra 14, »Pri Adamiču«, 031/482-201, 2390 Črna na Koroškem

9.      

Črna na Koroškem: Podpeca 78, brunarica TIC Topla, 2393 Črna na Koroškem

10.   

Mežica: Vhod v NLB, Trg svobode 16, 2392 Mežica

11.   

Mežica: Cablex-m, Ob Meži 11, 2392 Mežica

12.   

Mežica: Okrepčevalnica »Vera«, Polena 11, 2392 Mežica

13.   

Mežica: Servis Silvo Hodnik, Stržovo 45, 2392 Mežica

14.   

Mežica: Podjunska 34 (Gnamuš Štefan), 2392 Mežica

15.   

Mežica: STANE d.o.o., Glančnik 1b, 2392 Mežica

16.   

Prevalje: ZD Prevalje, Trg 58/a, 2391 Prevalje

17.   

Prevalje: LEK ( pri vratarju, 02/82-46-300), Perzonali 47, 2391 Prevalje

18.   

Prevalje: OŠ Holmec, Dolga Brda 37/a, 2391 Prevalje

19.   

Prevalje: Leše nad Prevaljami: Vhod v OŠ Leše, Leše 30, 2391 Prevalje

20.   

Prevalje: Pri »Marinu«, Šentanel 8, 2391 Prevalje

21.   

Prevalje: Ekohotel »KOROŠ«, Jamnica 10, 2391 Prevalje

22.   

Prevalje: BEWIDOG ZOO PANDA – Praprotnik Franc, Perzonali 20, 2391 Prevalje

23.   

Ravne na Koroškem: vhod v TUŠ supermarket Ravne, Prežihova 5, 2390 Ravne

24.   

Ravne na koroškem: vhod v INTERDISKONT, Partizanska 15, 2390 Ravne

25.   

Ravne na Koroškem: »pri Brigiti«, Tolsti vrh 103, 2390 Ravne na Koroškem

26.   

Ravne na Koroškem: ob vhodu v skladišče RK, stavba upravne enote, Čečovje 12/a, 2390Ravne

27.   

Ravne na Koroškem: Osnovna šola Strojna, Strojna 19, 2390 Ravne na Koroškem

28.   

Ravne na Koroškem: JKP LOG d.o.o.,Poslovna cona Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem

29.   

Ravne na Koroškem: OŠ Koroški Jeklarji, Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem

30.   

Ravne na Koroškem, Na Šancah 20, 2390 Ravne na Koroškem

31.   

Ravne na Koroškem, Dobrije, Tolsti vrh 161, 2390 Ravne na Koroškem

32.   

Ravne na Koroškem, kmetija »Potočnik«, Dobrije 5, 2390 Ravne na Koroškem

33.   

Ravne na Koroškem, kmetija »Lizej«, Zelen breg 8, 2390 Ravne na Koroškem

34.   

Ravne na Koroškem, Janeče 15 (Natlačen), 2390 Ravne na Koroškem

35.   

Ravne na Koroškem: Koroška c.12, vratarnica pri rondoju, vhod v Železarno, 2390 Ravne na Koroškem

36.   

Ravne na Koroškem: izposojevalnica koles PICIKL, nasproti naslova Dobja vas 111, 2390 Ravne/Kor.

37.   

Kotlje: vhod v pošto Kotlje, Kotlje 3/d, 2394 Kotlje

38.   

Kotlje: naselje Kotlje 2, Kovač – Skralovnik, Kotlje 183, 2394 Kotlje

39.   

Slovenj Gradec: Delavska hranilnica, Glavni trg 26, 2380 Slovenj Gradec

40.   

Šmartno pri Slovenj Gradcu: Gasilski dom, Šmartno pri Slovenj Gradcu 70, 2383 

41.   

Pameče pri Slovenj Gradcu: Gasilski dom, Pameče 129, 2380 Slovenj Gradec

42.   

Slovenj Gradec: Mislinjska dobrava 114a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

43.   

Slovenj Gradec: PGD Turiška vas, Turiška vas 19, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

44.   

Slovenj Gradec: enota vrtca Legen, Zidanškova 39, 2380 Slovenj Gradec

45.   

Šmartno pri Slovenj Gradcu, gasilski dom, PGD Legen, Legen 126, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

46.   

Slovenj Gradec: dom starostnikov, Celjska cesta 24, 2380 Slovenj Gradec

47.   

Slovenj Gradec: Kmetijsko gozdarska zadruga, P.E. Stari trg, Podgorska cesta 97, 2380 Slovenj Gradec

48.   

Slovenj Gradec: na garaži ob hiši Pameče 139, (Goričan), 2380 Slovenj Gradec

49.   

Slovenj Gradec: poslovna cona Pameče, KOMUNALA, Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec

50.   

Slovenj Gradec: PGD Golava buka, Tomaška vas 7, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

51.   

Slovenj Gradec: Gradbeništvo TEMNIKAR, Podgorska c. 95b, 2380 Slovenj Gradec

52.   

Podgorje pri Slovenj Gradcu: Kulturni dom Podgorje, Podgorje 34a, 2381 Podgorje pri Sl. Gradcu

53.   

Podgorje pri Slovenj Gradcu: Gasilski dom PGD Podgorje, Podgorje 41, 2381 Podgorje pri Sl. Gradcu

54.   

Slovenj Gradec: PRISTAR d.o.o., Podgorska c. 42, 2380 Slovenj Gradec

55.   

Mislinja, Trgovski center TUŠ, Šolska cesta 55, 2382 Mislinja

56.   

Mislinja: gasilski dom PGD Dolič  - Šentflorjan, Gornji Dolič 38/a, 2382 Mislinja

57.   

Mislinja: gasilski dom Dovže, Dovže 50, 2382 Mislinja

58.   

Mislinja: Hrustelj, Kozjak 40, 2382 Mislinja

59.   

Mislinja: Lovski dom LD Mislinja, Završe 49, 2382 Mislinja

60.   

Dravograd: Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd

61.   

Dravograd: Vhod v NLB, Trg 4. julija 44, 2370 Dravograd

62.   

Dravograd: FIMA d.o.o., Otiški vrh 26/c, 2370 Dravograd

63.   

Dravograd-Libeliče, gasilski dom, Libeliče 29, 2372 Libeliče

64.   

Dravograd-Trbonje, gasilski dom, Trbonje 20, 2371 Trbonje

65.   

Dravograd: DOM BORCEV, Šentjanž 74, 2373 Šentjanž pri Dravogradu

66.   

Dravograd: Športni center ŠPIC D, Koroška cesta 51, 2370 Dravograd

67.   

Dravograd: Robindvor 103, pizzeria »Bumerang«, 2370 Dravograd

68.   

Dravograd: Vič 2a, 2370 Dravograd

69.   

Dravograd: Ojstrica 27, Podružnična osnovna šola Ojstrica, 2370 Dravograd

70.   

Dravograd: Mariborska cesta 60, AMZS, 2370 Dravograd

71.   

Dravograd: Pod Gradom 52, 2370 Dravograd

72.   

Dravograd: Meža 10, avtobusna postaja, 2370 Dravograd

73.   

Dravograd: dvorec Puhštanj, Bukovje 13, 2370 Dravograd

74.   

Dravograd: gasilski dom PGD Črneče 145, 2370 Dravograd

75.   

Radlje ob Dravi: stavba občine, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi

76.   

Radlje ob Dravi: Maddib d.o.o., Dobrava 7, 2360 Radlje ob Dravi

77.   

Radlje ob Dravi: Stavba KS Vuhred, (Pošta), Vuhred 1, 2365 Vuhred

78.   

Radlje ob Dravi: STROJ d.o.o., Mariborska cesta 32, 2360 Radlje ob Dravi

79.   

Radlje ob Dravi: na stavbi KS Remšnik, Remšnik 5, 2363 Podvelka

80.   

Radlje ob Dravi: Sv. Anton na Pohorju 85, 2365 Vuhred, avtobusna postaja

81.   

Vuzenica, BIJOL d.o.o., Livarska cesta 17, 2367 Vuzenica

82.   

Vuzenica: gasilski dom PGD Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica

83.   

Vuzenica: Turistična hiša ob igrišču, Sv. Vid nad Vuzenico, 2367 Vuzenica

84.   

Vuzenica: dom krajanov (bivša OŠ) Sv. Primož na Pohorju/Šentjanž 22, 2367 Vuzenica

85.   

Vuzenica: avtobusna postaja blizu Dravče 6, 2367 Vuzenica

86.   

Muta: Zdravstvena postaja, Glavni trg 47, 2366 Muta

87.   

Muta: bar »Time out«, Kovaška 1, 2366, sp. Muta

88.   

Muta-Gortina: »Oničeva hiša«, Gortina 78, 2366 Muta

89.   

Muta: bivša OŠ Bistriški jarek, Pernice 9a, 2366 Muta

90.   

Ribnica na Pohorju: občina, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju, Tel: 02/88-805-56

91.   

Ribnica na Pohorju: trgovina HRIBČEK, Josipdol 46, 2364 Ribnica na Pohorju

92.   

Ribnica na Pohorju: Športno igrišče Hudi Kot, nova hiša, 2364 Ribnica na Pohorju

93.   

Ribnica na Pohorju: Zg. Janževski vrh 16 (Stepišnik p.d.) 2364 Ribnica na Pohorju

94.   

Ribnica na Pohorju: gasilski dom, Ribnica na Pohorju 19a, 2364 Ribnica na Pohorju

95.   

Ribnica na Pohorju: Hudi Kot 88a – Repnik Vera 031-397-855

96.   

Podvelka: gasilski dom, Brezno 89, 2363 Podvelka (Arl Leon 040/467-390)

97.   

Podvelka: gasilski dom, Ožbalt 46, 2361 Ožbalt (Golob Martin 040/467-390)

98.   

Podvelka: gasilski dom, Spodnja Kapla 3/a, 2362 Kapla (Štrablek Domen 041/704-861)

99.   

Podvelka: gostilna »Orozel«, Lehen na Pohorju 2, 2363 Podvelka

100.            

Podvelka: stavba občine, Podvelka 13, 2363 Podvelka

101.            

Podvelka: na garaži, nasproti naslova Javnik 60, 2363 Podvelka

102.            

Podvelka: Vurmat – del 17, 2361 Ožbalt ob Dravi


AED KOROSKA -obrazec uporabe AED

 Ob vsaki uporabi AED vas prosimo da izpolnite spodaj priloženi obrazec in ga pošljete na naslov

info@srce-si.si   ali

Strokovna skupina Koronarnega kluba Mežiške doline in Zdravstveno reševalni center Koroške
Ob Suhi 11
2390 Ravne na Koroškem


Obrazec uporabe AED 38.91 kB
Copyright © 2011 Koronarni klub Mežiške doline. Vse pravice pridržane. Produkcija Kopje d.o.o.
   
Na naši strani uporabljamo piškotke za analizo strani in z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Z nadaljno uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. STRINJAM SE! Več o piškotkih