Domov | Kontakti | Kazalo strani

POROCILO O DELU V LETU 2010

 POROČILO O DELU KLUBA V LETU 2010

Članstvo

Januarja 2011 je v Klub včlanjenih naslednje število članov:

 skupina                člani   telovadeči    skupina        člani       telovadeči         

-Ravne                  32                25      Mežica         48          36

-Čečovje                38                29      Črna            36          29           

-Kotlje                   24                20      Dravograd   21          15           

-Prevalje                58                38      Črneče         18          12                     

SKUPAJ      vseh članov  275            vseh telovadečih       204         

Članarino je za leto 2011 plačalo 267 članov,plačila pa smo oprostili  8 članov. Finančno poslovanje

Skupaj smo pridobili 12.416,76  finančnih sredstev. Od tega 6.517,37 od FIHA,

2.486,30 od vseh petih občin,2.580,00 smo prispevali sami s članarino, 777,71

od ostalih donatorjev in 55,38 iz drugih virov. Porabili smo 13.563,86 od tega 6.253,80 za telesno vadbo,4.165,24 za druženje oziroma izlet,januarsko družabno srečanje in šolo zdravega življenja,880,00 za zdravstveno vzgojo,

690,87 za varovanje zdravja(meritve H itd.),646,99 za tečaje AED,400,00 za izobraževanje kadrov in 526,96 za delovanje Kluba. Seveda pa bi bila vrednost našega dela mnogo višja,če bi ovrednotili prispevke donatorjev v obliki oproščenih najemnin,raznih popustov itd. Tudi vrednost dobrodelnega dela organizatorjev dela v Klubu,predavateljev na zdravstvenih predavanjih, oblikovalcev in izdajateljev Glasila itd. bi zelo povišala vrednost našega dela.

Redna telesna vadba

V vseh skupinah poteka redna tedenska telesna vadba z meritvami srčnega utripa in krvnega tlaka.

Meritve skupnega holesterola in krvnega tlaka.

Skupaj smo holesterol in krvni tlak izmerili 400 občanom.

Izlet.

54 članov se je udeležilo dvodnevnega izleta v Pomurje.

Šola zdravega življenja.

8 članov se je udeležilo 7 dnevne šole zdravega življenja v Šmarjeških toplicah.

Glasilo.

Izdali smo dve številki Glasila. Prejeli so jo člani Kluba in novi srčni bolniki.

Mapa za nove srčne bolnike.

Vsem novim srčnim bolnikom, ki se zdravijo v Bolnišnici Slovenj Gradec skupaj z Lekom ponudimo mapo v kateri je gradivo,koristno za novega srčnega bolnika. S tem jih tudi povabimo v Klub. 

Avtomatični defibrilatorji  (AED).

Še naprej širimo mrežo javno dostopnih avtomatičnih defibrilatorjev. Sedaj imamo na področju Koroške regije nameščenih 34 AED,na področju delovanja našega Kluba pa 21. Skupaj z občinami Črna,Mežica,Prevalje in Ravne smo se prijavili na razpis za pridobitev evropskih sredstev in uspeli. EU bo pokrila 50 % stroškov za nakup in namestitev 4 AED,ostalo bodo pa prispevale občine.

Seveda pa naši trije reševalci,Primož,Mitja in Peter uspešno širijo znanje o masaži srčne mišice in uporabi AED med prebivalce. Poleg aktivnega sodelovanja na vseh naših predavanjih,pripravijo številne tečaje TPO+AED in številne prikaze za zainteresirane skupine,gasilce,učitelje,vzgojitelje,zdravstvene delavce,tudi s sodelavci Zdravstveno reševalnega centra Koroške (ZRCK). Skupaj je v zadnjih treh letih na 110. izobraževalnih dogodkih, od katerih jih je 18 organiziral ZRCK,sodelovalo več kot 3600 udeležencev.

Zdravstvena vzgoja in pogovorna srečanja.

V letu 2010 smo na 12 predavanj za vse prebivalce pritegnili 820 udeležencev, kar je skoraj enkrat več kot leto prej.. Predavali so dr. Bojan Vujkovac,dr. Evgen Janet,dr. Francka  Šmid Borovnik,dr. Zdenka Koželj Rekanovič,dr. Metka Epšek Lenart,dr. Andreja Cokan Vujkovac  in naša strokovna mentorica dr. Cirila. Po predavanju je vedno sledil prikaz oživljanja človeka ob srčnem zastoju in uporaba. AED. Povsod smo zainteresiranim tudi izmerili skupni holesterol in krvni tlak. Znotraj Kluba pa smo v vsaki skupini pripravili tri pogovorna srečanja na katerih sami izmenjujemo zdravstvene izkušnje. Skupno se nas je 24 srečanj udeležilo 310 članov.  

Dan srca.

Letos smo prvič večjo pozornost namenili praznovanju  Mednarodnega dneva srca. V Kulturnem centru Ravne smo pripravili odmevno prireditev,katere se je udeležilo kar 150 članov in drugih občanov,že dopoldan pa 170 srednješolcev na zdravstvenem predavanju. Veseli dejstvo,da so se našemu vabilu k sodelovanju takoj odzvali predstavniki zdravstva, šolstva,lokalne samouprave, ponudniki zdrave prehrane,znanja itd. Prireditev sta donirala Občina Ravne in LEK.

Prijatelji Kluba Skupaj imamo 25 prijateljev Kluba,od tega 14 zdravnikov.

Kadri v Klubu.

Klub ima 15 usposobljenih vaditeljev telesne vadbe, vodjo delavnic zdrave prehrane, tri vodje delavnic nordijske hoje in vodjo delavnic psihičnega sproščanja. Pri meritvah holesterola  nam pomagajo lokalni zdravstveni delavci.

Donatorji

Našim donatorjem so se pridružili še Osnovna šola Koroški jeklarji,Gasilsko društvo Kotlje in Zavarovalnica Triglav.

Spletna stran.

Odbor se je odločil,da pristopimo k izdelavi klubske spletne strani. S tem bomo olajšali in povečali naše medsebojno sodelovanje in dvignili stopnjo obveščenosti. Seveda si bomo prizadevali,da bomo na njej našli čim več znanja in izkušenj o srcu,boleznih,zdravljenju,zdravem življenjskem slogu itd.

Odbor in nadzorni odbor.

Odbor se je sestal 4 krat. Spremljal je finančno stanje Kluba,stanje članstva  po skupinah in sprejemal vse potrebne odločitve o delu in poslovanju Kluba.

Nadzorni odbor se je sestal enkrat. Pred Zborom članov za leto 2010 je pregledal blagajniško in finančno poslovanje v Klubu ter poročal odboru.

                                                                                               Odbor Kluba   

Sorodne vsebine
POROČILO O DELU KLUBA V LETU 2022
ZAPISNIK 25. SEJE ODBORA
ZAPISNIK 24. SEJE ODBORA
ZAPISNIK 23. SEJE ODBORA
KAJ SMO POČELI 2021
ZAPISNIK 20. SEJE ODBORA
ZAPISNIK 19. SEJE ODBORA
ZAPISNIK 18. SEJE ODBORA
ZAPISNIK 17. SEJE ODBORA
ZAPISNIK 16. SEJE ODBORA
ODBOR KKMD V PARKU
ZAPISNIK 3. SEJE V 2020
ZAPISNIK 2. SEJE V 2020
ZAPISNIK 1. SEJE V 2020
ZAPISNIK 4. SEJE ODBORA
ZAPISNIK 3. SEJE ODBORA V 2019
ZAPISNIK 2. SEJE ODBORA V 2019
ZAPISNIK 1. SEJE ODBORA V LETU 2019
ZAPISNIK 5. SEJE ODBORA
OBVESTILA 2-18
ZAPISNIK 4. SEJE ODBORA
ZAPISNIK 3. SEJE ODBORA
ZAPISNIK ZBORA ČLANOV ZA 2016
ZAPISNIK 7. SEJE ODBORA KKMD - 15.2.2017
prim. CIRILI VELIKA PLAKETE OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM
ŠOLA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA-TALASO STRUNJAN 2016
ZAPISNIK 1. SEJE ODBORA V 2016
SEJA ODBORA 4-15
OBVESTILA
ZAPISNIK 3. SEJE ODBORA V 2015
ZAPISNIK 2. SEJE ODBORA V 2015
ZAPISNIK 1. SEJE ODBORA V 2015
1. SEJA ODBORA V 2015
GRADIVO ZA ZBOR ČLANOV ZA 2014 - 31.01.2015
ZBOR ČLANOV KKMD ZA 2014 - PREVALJE - 31.01.2015
ZBOR ČLANOV ZA LETO 2014
ZAPISNIK 8. SEJE ODBORA KKMD-7.1.2015
8. SEJA ODBORA
7. SEJA ODBORA
ZAPISNIK 6. SEJE ODBORA KKMD
SEJA ODBORA
SEJA ODBORA
VOŠČILO 2014
ZAPISNIK 3. SEJE ODBORA V 2013
SEJA ODBORA 3-13
SEJA ODBORA 2-13
SEJA ODBORA 1-13
SEJA ODBORA
ZAPISNIK 5. SEJE ODBORA
ZAPISNIK ZBORA ČLANOV ZA LETO 2011
ZAPISNIK 4. SEJE ODBORA
ZAPISNIK SEJE ODBORA - 7.12.2011
VABILO NA SEJO ODBORA
VABILO NA PREDAVANJE - RADLJE OB DRAVI
OBVESTILO CELODNEVNI IZLET
OBVESTILO DAN SRCA 30.09.2011
ZAPISNIK 6-2010
ZAPISNIK 1. SEJE ODBORA V LETU 2011
VABILO ZA SEJO ODBORA
SPLETNA STRAN
ZAPISNIK ZBORA ČLANOV KKMD - 29.01.2011
ZAPISNIK 8. SEJE ODBORA
OBVESTILO - JANUAR 2011
POROCILO O DELU V LETU 2010

 

Copyright © 2011 Koronarni klub Mežiške doline. Vse pravice pridržane. Produkcija Kopje d.o.o.
   
Na naši strani uporabljamo piškotke za analizo strani in z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Z nadaljno uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. STRINJAM SE! Več o piškotkih